Iskolánk energetikai felújítása!

 

 

Kedvezményezett: Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola

Projekt címe: A Mezőnyárádi Boldog Sándor István Katolikus Általános Iskola energetikai felújítása

Támogatás összege: 147,74 millió forint

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2021.06.30.

Projekt azonosító száma: KEHOP-5.2.13-19-2019-00030

 

 

Projekt bemutatása

 

 

Magyarország Kormánya a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság felé történő elmozdulás támogatását minden ágazatban. Az Európai Parlament és a Tanács energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelve előírja az uniós tagállamok számára, hogy 2014-2020 között végsőenergia-fogyasztásuk legalább 1,5 százalékának megfelelő új energia-megtakarítást kell elérniük évente a 2013. január 1-jét megelőző három év átlagában. Hazánkban az energiafelhasználás mintegy 40%-a épületekben történik, ezért kiemelten fontos a hagyományosan sok energiát felhasználó közintézmények energetikai felújítása, korszerűsítése.

Az előzetes energetikai felmérések azt mutatták, hogy az iskola épülete HH (Gyenge) energetikai besorolással rendelkezik, így felújítása, energetikai rendszerének korszerűsítése szükségessé vált. A hamarosan megkezdődő beruházás során a külső homlokzat, a padlásfödém és a pincefödém is hőszigetelést kap, az elöregedett, energetikai normáknak nem megfelelő külső ajtók és ablakok fokozott légzárású, napjaink energetikai előírásait teljesítő nyílászárókra lesznek cserélve. Az iskola fűtési rendszere is korszerűsítve lesz, valamint napelemes rendszer telepítésével valósul meg a megkövetelt megújuló energiaforrások használata. A fejlesztést követően DD (Korszerű megközelítő) minősítésű épület áll majd az intézmény rendelkezésére, mely a fenntartási, működtetési és üzemeltetési feladatok és költségek csökkenése mellett, a korszerűsített épülettel járul hozzá a modern oktatási infrastruktúra megteremtéséhez. A beruházás közvetlen haszonélvezői az iskolába járó gyermekek, tanárok és az itt dolgozók lesznek, a külső hőszigetelésnek és nyílászárók cseréjének köszönhetően megújul az épület. Az üvegházhatású gázok kibocsátásának és a felhasznált fosszilis anyagok mennyiségének csökkentésével az intézmény környezetére gyakorolt terhelése is alacsonyabb lesz. Az Európai Uniós forrásból megvalósuló projektnek köszönhetően javul a településkép, valamint Mezőnyárád lakosainak életkörülményei, a felújított korszerű iskola épület a mai kor előírásainak és elvárásainak megfelelő környezetet teremt az ide járó diákok és az itt dolgozók számára, ami nagyban hozzájárul az itt élők elégedettségéhez a település népességmegtartó erejéhez.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, Kohéziós Alap Társfinanszírozásával, a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretén belül valósul meg.