A mérés éve

Nyelv

Évfolyam

Összesen

Hallott szövegértés

Olvasott szövegértés

2015.

ANGOL

6.

62%

62%

62%

 

ANGOL

8.

64%

62%

66,5%

2016.

ANGOL

6.

69,5%

68%

71%

 

ANGOL

8.

37,5%

41%

34%

2017.

ANGOL

6.

62,5%

69%

56%

 

NÉMET

6.

74%

92%

56%

 

ANGOL

8.

74%

72%

76%

2018.

ANGOL

6.

62%

57%

67%

 

ANGOL

8.

63,5%

72%

55%

2019.

ANGOL

6.

81%

70%

92%

 

ANGOL

8.

74,5%

73,5%

75,5%

 

NÉMET

8.

64%

62%

66%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iskolánk 2006 óta a Magyar Tudományos Akadémia és a Szegedi Tudományegyetem Képességfejlődés Kutatócsoport partnereként részt vesz az Iskolai Longitudinális Program rendszeres adatfelvételében, elősegítve ezzel a tudományos kutatást, új oktatási módszerek kidolgozását.
Az eredmények felhasználásával saját nevelő-oktató munkánk hatékonysága is nő.

NYÁRÁDI IFJÚSÁGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

1996. április 6-ától működik, alapítója Mezőnyárád Község Önkormányzata.

Kérjük, adójának 1 %-át ajánlja fel alapítványunknak!

Székhelye: 3421 Mezőnyárád, Szent István király út 105.

Adószáma: 18421806-1-05

Folyószámlát-nál vezet, melyre szívesen fogad adományokat.

 

Pénzforgalmi bankszámlaszáma: 55100148 - 12000148

Az alapítvány célja (kivonat az alapító okiratból):

Az alapfokú nevelésről, oktatásról való gondoskodás keretén belül a 6-16 éves korú gyermekek szellemi és testi fejlődésének biztosítása, az egészséges életmód kialakításának segítése. (1990. évi LXV. törv., 1993. évi LXXIX. törv.)

Az alapítvány célja az 1997. évi CLVI törvény 26. § C) 4. pontjában írt nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 14. pontjában írt sporttevékenység támogatása. 

Pályázz!

Az alapítvány támogatásának igénybevételére pályázatot lehet a kuratóriumhoz benyújtani.

Pályázhat tanuló, pedagógus vagy más felnőtt, aki az alapítvány céljai valamelyikének megvalósítása érdekében programot, tevékenységet szervez vagy elősegít.
A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program vagy támogatás célját, rövid leírását, időtartamát, költségvetését, benne az igényelt összeget. (Pályázati űrlap letölthető itt, vagy igényelhető az iskolatitkárnál!)
Megvalósult programokra utólagosan támogatás csak kivételes esetekben kérhető (Pl. sikeres nyelvvizsga esetén)

A támogatásban részesülő köteles a program befejezése után 15 napon belül:
Írásban beszámolni a kuratórium felé a támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról.
A pénzügyi elszámolást (számlák, bizonylatok, átvétel igazolása, stb.) elkészíteni.
A fel nem használt összeget a visszafizetni.

A kuratórium a tanév szorgalmi idejében általában havonta ülésezik, így a hónap 5. napjáig beérkezett kérelmeket bírálja el (A kérelmek leadhatók az iskolatitkárnak).

Közhasznúsági jelentés

Egyszerűsített éves beszámoló (2015)

Pályázati kérelmek (2015)

Közhasznúsági jelentés (2013)

Közhasznúsági jelentés (2012)

Közhasznúsági jelentés (2011)

Egyszerűsített éves beszámoló (2010)

Közhasznúsági éves beszámoló (2010)

Közhasznúsági jelentés (2010)

 

 

Az alapítványt 2009-ben hozta létre két magánszemély:

                                                                         Tóth Sándor és Harangozó Barnabás

Székhelye: Mezőnyárád, Szent István király út 75.
E-mail: 
sumegipeti @ gmail.com
Adószám: 19336909-1-05

Az alapítvány célja: Mezőnyárád község óvodáskori, valamint általános iskolai közoktatásra kötelezett gyerekeinek, valamint a gyermekek közösségeinek és intézményeinek támogatása.

Támogatási feltételek:

Az alapítvány támogatásának igénybevételére pályázatot lehet a kuratóriumhoz benyújtani.

 • Támogatásra pályázhat tanuló, pedagógus vagy más felnőtt, aki az alapítvány céljai valamelyikének megvalósítása érdekében programot, tevékenységet szervez vagy elősegít.
 • A pályázatnak tartalmaznia kell a megvalósítandó program vagy támogatás célját, rövid leírását, időtartamát, költségvetését, benne az igényelt összeget. (Pályázati űrlap letölthető itt, vagy igényelhető az iskolatitkárnál!)
 • Megvalósult programokra utólagosan támogatás nem kérhető.
 • Pályázati támogatást ugyanarra a programra csak az egyik, iskolánkat támogató alapítványtól kaphat.

 

A támogatásban részesülő köteles a program befejezése után 15 napon belül:
     Írásban beszámolni a kuratórium felé a támogatási összeg cél szerinti felhasználásáról.
     A pénzügyi elszámolást (számlák, bizonylatok, átvétel igazolása, stb.) elkészíteni.
     A fel nem használt összeget a visszafizetni.

A kuratórium a tanév szorgalmi idejében szükség szerint ülésezik. A beérkezett kérelmek elbírálásának időtartama 2 hét. (A kérelmek leadhatók az iskolatitkárnak).

 

Kérjük, adójának 1 %-át ajánlja fel alapítványunknak!

Az alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység:

 •  - nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
 •  - ismeretterjesztés,
 •  - kulturális tevékenység,
 •  - gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet,
 •  - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
 •  - sport (kivétel: munkaviszonyban, ill. jogviszonyi megbízás)
Az alapítvány számlaszáma: 55100148-13140216

Számlavezető bank: 
 
A kuratórium elnöke: Sümegi Péter
A kuratórium tagjai:
 • Dósa Ágota
 • Korpás Zoltán
 • Oroszné Vígh Márta
 • Tarrné Lévai Emese

 

Közhasznúsági jelentések

A Mezőnyárádi Gyermekekért Közhasznú Alapítvány közzéteszi éves beszámolóit:

Egyszerűsített éves beszámoló 2017

Egyszerűsített éves beszámoló 2016

Éves beszámoló 2015

Egyszerűsített éves beszámoló 2015

Közlemény az átutalt összegek felhasználásáról 2015

Éves beszámoló 2013
Egyszerűsített éves beszámoló 2013
Közhasznúsági melléklet 2013
Éves beszámoló 2012

Egyszerűsített éves beszámoló 2012
Egyszerűsített éves beszámoló 2011

Szakmai beszámoló 2011
Statisztikai jelentés 2010
Éves beszámoló 2010
Egyszerűsített éves beszámoló 2010

 

Intézményünk elérhető és letölthető dokumentumai:

 mnyaradiskola.edu.hu/index.php/dokumentumok/letoltheto-dokumentumok

Csengetési rend:

1. óra:    08:00 - 08:45

2. óra:    09:00 - 09:45

3. óra:    10:00 - 10:45

4. óra:    10:55 - 11:40

5. óra:    11:50 - 12:35

6. óra:    12:45 - 13:30

7. óra:    14:00 - 14:45

8. óra:    15:00 - 15:45

9. óra:    16:00 - 17:00

 

a

Alkategóriák

Go to top
JSN Boot template designed by JoomlaShine.com